Karanlık hep vardı

Karanlik_hep.jpgBunlar partimle ilgili hususlarda; merkez kara ve yönetim kurulu, başkanlık danışmanı divanı, Meclis parti grubunda yaptığım konuşmalar ile milletvekillerine, parti teşkilatına mektup, rapor olarak gönderdiğim evraklardan meydana gelir. Parti dışına ait konular ise basın, TV, radyo ile Meclis Genel Kurulu ve ihtisas komisyonlarında yaptığım beyan ve konuşmalar ile bakanlara yöneltiğim binlerce yazılı soru önergelerinden, çeşitli gazete ve dergilerde yazdığım makale ve hazırladığım raporlardan oluşmaktadır.